O Nás

Autorka hry Eva Velelechovská se od roku 1989 věnuje práci s rodinami, lidmi ale i firmami.
 
Pro rodinu a děti 
První hru, ale vytvořila pro sebe a svoje děti.
Měla pocit, že když spolu mluvím, mluví o procesních a logistických věcech, jako jak bylo ve škole, co úkoly, jaký byl trénink atd.
Měla pocit, že to jí jako matce, ale nestačí.

Že chce se svými dětmi mluvit o tom, co je ovlivňuje, jak se cítí, co prožili a tím pádem mít větší vliv na to, jak se formují a vyvíjí.
Chtěla vědět, kdo jsou její děti a kým se stávají.

Proto začala hledat a zkoušet, jak to udělat a přišla s první variantou hry.
Otázky a obrázky byli na malých kartičkách, které pak nechala zalaminovat, aby vydrželi používaní.

Otázky, obrázky a pravidla se společným hraním s dětmi vyvíjela a vylepšovala až do současné podoby.
 
Pro manažery 
Vývoj ale nikdy není u konce, a tak vnikla varianta pro manažery.

Protože stejnou potřebu budovat vztahy, důvěru, a tedy znát kolegu, podřízeného, nadřízeného jako člověka, nejen jako pozici, začala vidět i ve firemním prostředí.

Hra 13. komnata pro manažery je výsledkem sedmnácti let zkušeností ve firemní sféře. Ukázalo se, že i když jsou lidé v práci, potřebují si rozumět především jako člověk člověku.
Práce pak jde snadněji, a kromě příjemnější atmosféry si lidé více vyjdou vstříc, lépe si rozumí a díky tomu se rychleji domluví.

Práce PhDr. Evy Velechovské a lektorů společnosti VEVA CZ tyto kvality do firem přináší, ovšem jak je udržet, a nejen měsíc či dva po semináři, ale rok a nejlépe i déle?
Jak to, co se lidé na semináři naučili, ve firmě nejen zachovat, ale i prohloubit a posunout dál? Ale jak to zařídit a jak to udělat?

Hra Třináctá komnata pro manažery je právě oním vhodným nástrojem pro udržení a rozvoj mezilidských vztahů v pracovním prostředí.
Je prostředkem pro vzájemné poznávání se a porozumění si, je praktickým nástrojem pro rozvoj emoční inteligence.

Manažeři a lídři se dříve podobali více bojovníkům z džungle. Dnes se naopak hledá virtuozita ve zvládání mezilidských vztahů.
Umět motivovat sebe i druhé lidi nejen k výkonu, ale i k převzetí odpovědnosti za svoje jednání, postoje i výkon a výsledky.
Umět vztahy navázat, pečovat o ně a rozvíjet je. Být konzistentní osobností s otevřenou myslí a srdcem.
Umět v práci využívat intuici i syn chronicitu dějů.
Rozumět lidem i sobě je současným trendem proto, abychom mohli nejen dobře pracovat, ale hlavně spokojeně žít své životy.

Princip hry v nás samých otevírá jednu ze základních pravd: „Co dáš, toho se ti dostane“, ovšem to pouze tehdy, pokud jsme otevření a sami za sebe vytváříme prostředí důvěry, respektu, nesouzení, a díky tomu se můžeme potkat s lidmi, kteří „to mají stejně“.
Hra je v tomto případě ideálním spojovacím mostem mezi lidmi.
 
Pro partnery 
Následovala varianta pro partnery.
Tedy pro ty dva lidi, kteří spolu sdílí svůj život a možná i jim už se děje to, že jejich konverzace se točí kolem logistiky, dětí, logistiky dětí a všech různých povinností. Možná spolu ti dva chtějí mluvit, ale kde začít? Na co se ptát?

Hra je startovacím můstkem pro hlubší smysluplnou konverzaci a která pomáhá držet partnerství naplněné a spokojené.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


O PhDr. Evě Velechovské

Lektorka, koučka, konzultantka, držitelka licence EPTP pro ČR. Autorka národních vzdělávacích projektů pro učitele, manažery, autorka knih a deskových komunikačních her.


"Žít dobrý život, porozumět svým kotrmelcům, křižovatkám i stále se opakujícím kruhovým objezdům. Moje více než dvacetiletá práce s dětmi, s dospívajícími i s partnery je stále živá pro svoji jedinečnost a hloubku. Společný čas mění naše životy, vzájemně nás inspiruje a dodává nám odvahu být více a více sami sebou. Veřejné semináře a setkání s lidmi jsou pro mě odměnou a inspirací k tomu, abych byla přítomná v okamžicích, kdy je vědomí a světlo v nás tak důležité. "
                                                                                 Eva Velechovská
Vzdělání a semináře
 
Profesní historie
 
2010 – Senior Member Enneagram in Business, USA, supervizor pro All members Europe. 
2004 – Pověřený akreditovaný lektor EPTP pro ČR 
2000 – Člen evropské skupiny Enneagram Business Network, supervizor
1996 – Lektorka firemních seminářů, rozvojových programů a analýz (VEVA CZ s.r.o.) 
1992 – Lektor veřejných seminářů osobnostního rozvoje, techniky mentální práce, NLP, výchova dětí. (Agentura VEVA a ENNEA ČR, o. p. s., 1992 – 2009),
1991– 2010 Odborný asistent Technické Univerzity Liberec, sociální psychologie, externista.